نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت دوم
داستان باستانی

نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت دوم

نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت دوم

\r\n \r\n\r\n

نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت دوم
نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت دوم
\r\n\r\nاهریمن, پیشنهاد اهورامزدا را پذیرفت. اهورامزدا پیروزی خود را در آخر کار با اهریمن پیش بینیکرد. زیرا می دانست اهریمن سه هزار سال در قعر تاریکی خواهد افتاد و اهورامزدا بر جهان حکمفرمایی خواهد نمود.\r\n\r\nسه هزار سال دیگر هر دو با هم حکمفرمایی خواهند نمود . و خوب و بد هر دو نصیب جهان خواهد شد.\r\nدر سه هزار سال پایانی نیز اهورامزدا با کمک مردم اهریمن و دیوان را شکست خواهند داد.\r\nاهریمن که متوجه پیروزی اهورامزدا شد پریشان شد. بعد اهورامزدا شروع به خواندن سرودی مقدس کرد. وقتی اهورامزدا قسمت اول از سه قسمت سرود را خواند اهریمن گوژپشت شد .\r\nوقتی قسمت دوم سرود را خواند اهریمن ضعیف و زمین گیر شد.\r\nو در قسمت آخر سرود, اهریمن پریشان حال به جهان جهنمی خود پناهنده گشت و سه هزار سال در قعر تاریکی افتاد. در سه هزار سال که اهریمن در قعر تاریکی افتاده بود اهورامزدا به اهریمن گیتی و ساختن جهان پرداخت . در جهان اهورامزدا نخست ایزد ششگانه را به وجود آورد تا در نگهبانی به اهریمن کمک کنند.\r\n\r\nبهمن( مأمور نگهداری از چهارپایان)، اردیبهشت(مأمور نگهبانی از آتش)، شهریور (مأمور نگهبانی از فلزات)، اسفندارمذ (مأمور نگهبانی از زمین)، خرداد (مأمور نگهبانی از آب)، امرداد (مأمور نگهبانی از گیاهان).\r\n\r\n
نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت دوم
نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت دوم
\r\n\r\nاهریمن نیز شش دیو خلق کرد و آنها را به این جهان آورد. میتوخت(دیو دروغ ) و اکومن( دیو بد اندیش )که سالار این دیوان بودند و در برابر اردیبهشت (ایزد درستی ) و بهمن( ایزد نیک منشی) آفریده شدند.\r\n\r\nاهورامزدا در آفریدن جهان برای روشنائی آتش را به وجود آورد و از آتش هم باد را به صورت جوانی پانزده ساله آفرید و از باد هم آب را برای مغلوب دیو تشنگی آفرید.\r\nاهورامزدا تمام عناصر تشکیل دهنده عالم را آماده کرد و به ساختن این جهان پرداخت.\r\n\r\nادامه دارد…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *