دواتگری ، پایه هنرهای فلزی
صنایع دستی

دواتگری ، پایه هنرهای فلزی

دواتگری یکی از قدیمی ترین هنر های فلزی و پایه و اساس هنرهای فلزی دیگر است. دواتگری به نوعی هنز تهیه زیر ساخت برای انجام دیگر هنرهای فلزی مانند حکاکی، قلمزنی، مینا کاری و … می باشد . این هنر قدمتی دیرینه دارد. شهداد، تل ابلیس، تپه سیلک ، تپه زاغه ومردم نواحی بمپور از […]

آشنایی با هنر های فلزی
صنایع دستی

آشنایی با هنر های فلزی

فلز ماده ای است با دوام ، که قدرت ضربه پذیری و چکش خواری بالایی دارد  و میتوان از آن مفتول های سیمی ظریف تهیه کرد.قدیمی ترین فلز کشف شده ، مس می باشد که به ۷ هزار سال پیش بر میگردد. با کشف این فلز و ویژگی های خاصش تحول شگرفی در هنر و صنعت […]