بناها معماری - Architecture

کنیسه ملانسیان

اصفهان از دیرباز پذیرای مذاهب و ادیان مختلف بوده که آزادانه و در کمال صلح و آرامش با یکدیگر همزیستی داشته اند. از نشانه های این همزیستی می‌توان به وجود مساجد، کلیساها، کنیسه‌ها و آتشکده‌هایی اشاره کرد که از ادوار مختلف تاریخی به جای مانده‌اند. جامعه یهودی اصفهان جهت انجام مراسمات مذهبی خود کنیسه‌های بسیاری […]