آشنایی با چاشنی ها و ادویه ها قسمت آخر
سنتی و محلی غذا و نوشیدنی غذاهای ایرانی

آشنایی با چاشنی ها و ادویه ها قسمت آخر

آشنایی با چاشنی ها و ادویه ها قسمت آخر \r\n\r\n\r\nدر ادامه آشنایی با ادویه ها, تعداد دیگری از اجزای تشکیل دهنده ادویه ها به شرح زیر است:\r\n\r\n\r\n\r\nبادیان ستاره ای\r\nبادیان ستاره ای یا انیسون ستاره ای، میوه ای ستاره شکل از یک درخت بومی چینی است و دارای اسانس قوی و طعم تند است. تخم بادیان […]

غذایی کامل به نام نان از گذشته تا امروز قسمت آخر
سنتی و محلی غذا و نوشیدنی غذاهای ایرانی

غذایی کامل به نام نان از گذشته تا امروز قسمت آخر

غذایی کامل به نام نان از گذشته تا امروز قسمت آخر \r\n\r\n\r\nهمانگونه که نان در ایران جایگاه ویژه ای دارد، دربسیاری از کشورها نیز به عنوان غذایی کامل مورد استفاده قرار می گیرد.\r\n در این بخش با تعدادی از نان های معروف دنیا آشنا شوید.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\nنان باگت فرانسوی:\r\n نان باریک و استوانه ای از آرد سفید […]