گل فشان پدیده جذاب زمین شناسی قسمت آخر
جاذبه های طبیعی زمینی طبیعت

گل فشان پدیده جذاب زمین شناسی قسمت آخر

گل فشان پدیده جذاب زمین شناسی قسمت آخر \r\n\r\n\r\nدر پست قبل به چگونگی به وجود آمدن گل فشان اشاره و همچنین بزرگترین گل فشان ایران معرفی شد. \r\n\r\nیکی دیگر از معروفترین گل فشان ها، قارنیارق است که در استان گلستان قرار دارد.\r\n\r\n قارنیارق در زبان ترکمنی به معنی «محلی که شکم زمین شکافته شده» است و بزرگترین […]

گل فشان پدیده جذاب زمین شناسی قسمت اول
جاذبه های طبیعی زمینی طبیعت

گل فشان پدیده جذاب زمین شناسی قسمت اول

گل فشان پدیده جذاب زمین شناسی قسمت اول \r\n\r\n\r\nگل فشان یکی از عوارض و پدیده های ژئومورفولوژی (علم شناسایی اشکال ناهمواری های زمین) و زمین شناسی است.\r\nگل فشان از چند دهانه آتشفشانی که بر روی سطح زمین تشکیل شده که گل و لای سردی از این دهانه ها به خارج پرتاب می شود. این گل […]