نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت ششم
داستان باستانی

نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت ششم

نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت ششم \r\n \r\n اهریمن در تاریکی جهنم سرگشته افتاده بود و در فکر انتقام بود. بعد از سه هزار سال انتظار دیوان ( جه) که ماده دیو پلید بد سرشت بود نزد اهریمن رفت و گریه کرد و گفت: ای پدر! بپاخیزید تا نبرد کنیم و دنیای اهورامزدا را پر […]

نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت پنجم
داستان باستانی

نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت پنجم

نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت پنجم     پس از آن که هفت آسمان آفریده شد, اهورامزدا کار جهان را به امشاسپندان واگذار کردو آنها را نگهبان کرد. و آنان را بر همه ی مخلوقات این عالم نگهبان گرداند و ایزد و دیگر فرشتگان را به کمک آنها مأمور کرد. این چنین بود که اهورامزدا این […]

آرش کمانگیر پهلوان ایرانی
داستان باستانی

آرش کمانگیر پهلوان ایرانی

آرش کمانگیر پهلوان ایرانی   در سال های بسیار دور، کشور ایران و توران باهم در جنگ به سر می بردند. سپاه ایران به فرماندهی منوچهر و سپاه توران به فرماندهی افراسیاب در منطقه مازندران به نبرد می پرداختند.\r\n\r\n روزی هر دو سپاه تصمیم گرفتند که جنگ را پایان دهند و صلح نماید. برای صلح […]

نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت چهارم
داستان باستانی

نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت چهارم

نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت چهارم \r\n\r\n اهورامزدا هفت آسمان را آفرید. ماه، آفتاب و ستارگان را در آسمان اول قرار داد. آسمان اول را محل قرار گرفتن ابر ها گذاشت. آسمان دوم را در بالای ابر ها قرار داد. از میان ستارگان چهار ستاره را فرمانده ی اختران انتخاب کرد. \r\nستاره (تشتر )را به […]

داستان باستانی

نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت سوم

نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت سوم \r\n\r\n\r\nابتدا گنبد آسمان را از پولاد ذوب شده آفرید و آن را حصار همه عالم کرد.\r\n\r\nسر آن را به روشنائی بیکران پیوند داد. آسمان چون زرهی بود تا اهورامزدا در جنگ با اهریمن بپوشد.\r\nدوم دریاها را آفرید ، برای آنکه دریاها برقرار باشد باد را به کمک دریاها گماشت […]

نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت دوم
داستان باستانی

نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت دوم

نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت دوم \r\n \r\n\r\n\r\n\r\nاهریمن, پیشنهاد اهورامزدا را پذیرفت. اهورامزدا پیروزی خود را در آخر کار با اهریمن پیش بینیکرد. زیرا می دانست اهریمن سه هزار سال در قعر تاریکی خواهد افتاد و اهورامزدا بر جهان حکمفرمایی خواهد نمود.\r\n\r\nسه هزار سال دیگر هر دو با هم حکمفرمایی خواهند نمود . و خوب و […]

نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت اول
داستان باستانی

نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت اول

نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت اول \r\n\r\n\r\nقبل از اسلام مردم ایران پیرو دین زرتشت بودند . دین زرتشت مردم را به راستی، کارهای نیک، نبرد با شر و همچنین تلاش و کوشش دعوت می کرد.\r\n\r\n زرتشتیان درباره آفرینش عالم و جهان عقاید خاص خودشان را داشتند . هر چه را در این جهان سودمند است آفریده اهورامزدا […]

داستان ضرب المثل خیاط در کوزه افتاد
داستان باستانی

داستان ضرب المثل خیاط در کوزه افتاد

داستان ضرب المثل خیاط در کوزه افتاد \r\n\r\n\r\nخیاطی بود که در شهر ری زندگی می کرد. وی آدم کنجکاو و حسابگری بود و در کار همه دخالت می کرد و می خواست از همه ی اتفاق ها با خبر باشد. راه قبرستان شهر از کنار مغازه ی مرد خیاط می گذشت. هر وقت کسی از […]

جشن خردادگان چیست؟
بناها بناهای تاریخی داستان باستانی

کاخ چهلستون و داستان پذیرایی شاه عباس اول

کاخ چهلستون و داستان پذیرایی شاه عباس اول\r\n\r\n\r\n\r\nشاه عباس اول در هرات به دنیا آمد، او در سن ۱۰ سالگی اعلام استقلال کرد و در ۱۷ سالگی به پادشاهی کل ایران رسید.\r\n از اقدامات مهم او تغییر پایتخت از قزوین به اصفهان، مجهز نمودن سپاه ایران به توپ و تفنگ تولید کشور و ساختن بناهای […]